TRE-menetelmä

TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) on kehollinen stressin ja jännitysten poistomenetelmä, jossa kehon luonnollisen tärinäprosessin kautta vapautetaan jännitteitä. TRE-menetelmän on kehittänyt amerikkalainen traumatutkija- ja terapeutti David Berceli alunperin amerikkalaisille veteraaneille sodan jättämistä traumoista toipumiseen. Nykyisin sitä käyttävät esimerkiksi rauhanturvaajat, urheilijat ja eri alojen ammattilaiset palautuakseen fyysisestä ja henkisestä kuormituksesta. Monet arkisetkin tilanteet aiheuttavat meille stressiä, kuten kiire, suorituspaineet ja haastavat asiakastilanteet. Stressihormonit pakkautuvat kehoon lihaskalvoihin, etenkin lonkankoukistajan lihaskalvorakenteisiin. Tärinäprosessin avulla vapautetaan näitä jännitteitä.

TRE-menetelmä koostuu liikesarjasta, jonka avulla saadaan aktivoitumaan kehon tärinäprosessi. Tärinä on luonnollinen reaktio uhkaavista tilanteista toipumiseen kaikilla nisäkkäillä. Nyky-yhteiskunnassamme tärinän on ajateltu olevan epätoivottavaa ja siksi sitä on pyritty välttämään. TRE-menetelmän mukaan tärinä on kuitenkin edellytys sille, että myös kehomme voi toipua haastavista tilanteista. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa tapahtuu kokonaisvaltaista eheytymistä, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen. Tästä on apua nykyhetken stressinhallinnassa. Toisin sanoen TRE-menetelmässä on kyse kaikissa meissä olevan taidon esiin nostamisessa ja sen taidon harjoittamisessa arkipäivän itseharjoittelun menetelmäksi.

Olen käynyt TRE®-ohjaajakoulutuksen ja ohjaan menetelmää tilauksesta yksilöohjauksena tai ryhmille, esimerkiksi työyhteisöille työhyvinvointipäiville tai muulle valmiiksi kootulle ryhmälle sekä hyödynnän osaamistani tekemässäni terapiatyössä.