Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Se on monipuolinen kuntoutusmuoto, jossa painottuvat asiakkaan tavoitteista ja terapeutin pohjakoulutuksesta riippuen motoriset, psyykkiset ja/tai sosiaaliset tavoitteet. Ratsastusterapia on aina koulutetun ratsastusterapeutin (ratsastusterapeutti-SRT) ja tehtävään koulutetun terapiahevosen yhdessä toteuttamaa tavoitteellista kuntoutusta. Ratsastusterapia ei ole hevosharrastusta vaan se kuuluu terveysalan palveluihin. Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Ratsastusterapia apuna arjen tavoitteiden saavuttamisessa

 

Ratsastusterapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä. Terapialla pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintakykyyn arjessa. Pyrkimyksenä on opittujen taitojen ja mielen toimintojen siirtyminen jokapäiväiseen elämään.

Ratsastusterapia on monipuolinen kuntoutusmuoto

Ratsastusterapia kehittää monipuolisesti kaikkia motoriikan osa-alueita, joita ovat esimerkiksi tasapaino, reaktiokyky, koordinaatio ja käsien käyttö. Ratsastusistunta on hyvä alkuasento harjoittaa pään ja vartalon hallintaa sekä tasapainoa. Hevosen liike vaatii ratsastajalta kehollista reagointia ja kehittää näin vartalon hallintaa sekä kehotietoisuutta. Hevosen kanssa työskennellessä maasta käsin ja ratsain voi harjoitella avaruudellista hahmottamista, kehon eri puolien eri-aikaisia liikkeitä eli vastavuoroisuutta, tarkkaavuuden suuntaamista ja ylläpitämistä sekä oman toiminnan ohjaukseen liittyviä taitoja.

Psyykkisesti oireilevien asiakkaiden ratsastusterapiassa korostuvat vuorovaikutukselliset, toiminnanohjaukseen liittyvät sekä itsesäätelyn tavoitteet. Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät tunne-elämää terapeutin ohjaamana. Ratsastaessa hevonen tarjoaa kannetuksi tulemisen kokemuksen. Hevonen antaa selkeät rajat toiminnalle ja omalla kommunikoinnillaan rajaa ihmisen toimintaa. Hevosen läsnäolo rauhoittaa ja auttaa jäsentymisessä niin kehollisesti kuin mileenkinkin tasolla.

Lisätietoa ratsastusterapiasta psyykkisesti oireilevien asiakkaiden kuntoutusmuotona saat alla olevasta videolinkistä.

Miten ratsastusterapiaan?

Toimin Kelan palveluntuottajana (vaativa lääkinnällinen kuntoutus, ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana). Kelan järjestämää terapiaa varten tarvitaan mm. lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma, jossa lääkäri suosittelee ratsastusterapiaa. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, vammaisetuuksista ja matkakorvauksista löydät Kelan verkkosivuilta. 

Toimin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluntuottajana ratsastusterapiassa. Otan vastaan asiakkaita myös lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikoilta, lastensuojelusta sekä perusterveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla.

Ratsastusterapia toteutuu rauhallisella yksityistallilla 12km Iisalmen keskustasta. Terapiassa käytettävät hevoset ovat tehtäväänsä koulutettuja.