Psykoterapia

Olen psykodynaamisessa lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksessa (2020-2024). Koulutus järjestetään Tampereen yliopiston ja Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:n kanssa yhteistyössä, sen suorittaminen oikeuttaa Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen hakemista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira).

 

Tutkimuksen mukaan asianmukaisella psykoterapeuttisella hoidolla voidaan usein korjata lapsen ja nuoren mielenterveyden häiriöön liittyneitä haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, mikä omalta osaltaan voi parantaa toimintakykyä kotona ja kodin ulkopuolella sekä mahdollistaa myöhemmän iänmukaisen kehityksen.

 

Lasten ja nuorten psykoterapiaa voidaan toteuttaa eri viitekehyksistä. Edustamani psykodynaamisen teorian perustavana käsitteenä on tiedostamaton, joka on vaikuttavana tekijänä ajatteluun, toimintaan ja vuorovaikutuksessa olemiseen. Psykodynaamisen ajattelun mukaan psyykkinen oireilu kumpuaa usein tiedottamattomasta ja ovat psyyken osa-alueiden eli rakenteiden keskinäistä epätasapainoa. Ne voivat liittyä myös traumaattisiin kokemuksiin.

Tulevana psykoterapeuttina työskentelen tilanteesta ja tarpeesta riippuen vanhempien ja lapsen/nuoren lähiympäristön kanssa yhteistyössä. Minulle tärkeää on ajatella, että olemme kaikki yhteisellä asialla lapsen/nuoren auttamiseksi. Pidän tärkeänä asiana löytää ymmärrys perheen tilanteeseen ja lähteä lähestymään oireilua sitä kautta luoden luottamuksellinen terapiasuhde lapseen/nuoreen. Lisäksi vahva kehityspsykologian osaaminen on tärkeässä osassa lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä.

 

Koulutusvaiheessa otan harvakseltaan uusia potilaita vastaan. Terapia toteutuu Kiuruveden keskustassa sijaitsevassa vastaanottotilassa. Kysy terapiapaikkatilanteesta.