Psykoterapia

Olen psykodynaamisessa lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksessa (2020-2024). Koulutus järjestetään Tampereen yliopiston ja Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:n kanssa yhteistyössä, sen suorittaminen oikeuttaa Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen hakemista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Valmistumisen jälkeen olen erityistason lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti.

 

Tutkimuksen mukaan asianmukaisella psykoterapeuttisella hoidolla voidaan usein korjata lapsen ja nuoren mielenterveyden häiriöön liittyneitä haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, mikä omalta osaltaan voi parantaa toimintakykyä kotona ja kodin ulkopuolella sekä mahdollistaa myöhemmän iänmukaisen kehityksen. Psyykkisen kehityksen esteet ovat uesin syntyneet monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Ongelmat usein näkyvät oireina, joiden takana varsinaiset haasteet sijaitsevat. 

 

 

Lapsen ja nuoren psyykkiseen terveyteen kuuluivat kyky leikkiä, kaverisuhteet, koulu, kyky saada mielihyvää ja sietää mielipahaa. Psykoterapiassa autetaan lasta/nuorta tutustumaan omaan itseensä, tunteisiinsa ja käsittelemään niitä.

 

Tulevana psykoterapeuttina koen tärkeänä hoidon onnistumisen kannalta yhteistyön lapsen/nuoren perheen kanssa. Olemme kaikki yhteisellä asialla ja pidän tärkeänä löytää ymmärrys perheen tilanteeseen ja luottamuksellisen terapiasuhteen muodostumista. Lisäksi vahva kehityspsykologian osaaminen on tärkeässä osassa lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä.

 

Koulutusvaiheessa otan harvakseltaan uusia potilaita vastaan. Toteutan jatkossa myös nuorten aikuisten psykoterapioita. Terapia toteutuu Kiuruveden keskustassa sijaitsevassa vastaanottotilassa. Kysy terapiapaikkatilanteesta.