Muut palvelut

TRE®-menetelmä

TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) on kehollinen stressin ja jännitysten poistomenetelmä, jossa kehon luonnollisen tärinäprosessin kautta vapautetaan jännitteitä. 

TRE-menetelmä koostuu liikesarjasta, jonka avulla saadaan aktivoitumaan kehon tärinäprosessi. Tärinä on luonnollinen reaktio uhkaavista tilanteista toipumiseen kaikilla nisäkkäillä. Nyky-yhteiskunnassamme tärinän on ajateltu olevan epätoivottavaa ja siksi sitä on pyritty välttämään. TRE-menetelmän mukaan tärinä on kuitenkin edellytys sille, että myös kehomme voi toipua haastavista tilanteista. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa tapahtuu kokonaisvaltaista eheytymistä, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen. Tästä on apua nykyhetken stressinhallinnassa. Toisin sanoen TRE-menetelmässä on kyse kaikissa meissä olevan taidon esiin nostamisessa ja sen taidon harjoittamisessa arkipäivän itseharjoittelun menetelmäksi. Ohjaan menetelmää tilauksesta ryhmille

Konsultaatio/koulutuspalvelut

 

Pidän lyhyitä koulutuksia esimerkiksi varhaiskavatuksen henkilöstölle tilauksesta. Kysy lisää!